AbbVie

Vår verksamhet sträcker sig längre än att forska fram innovativa läkemedel. Vi kombinerar våra läkemedel med utbildning och nyskapande vårdinitiativ, ofta i form av e-hälsolösningar. Nya digitala verktyg så som stödprogram för nära vård möjliggör också ökad delaktighet för människor, liksom bättre behandlingsresultat och bättre kontroll över sjukdom och livssituation.

Samarbeten spelar en avgörande roll

Vi vet av erfarenhet att de bästa lösningarna är de vi skapar tillsammans. Därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Bland våra samarbetspartners finns representanter från hela vårdkedjan: vårdgivare och patienter, anhöriga, beslutsfattare, intresseorganisationer och andra relevanta företag och samhällsaktörer. Vi söker ständigt nya och idérika partners och välkomnar dem som vill samarbeta med oss mot samma mål.
VR doktorn är just ett sådant samarbete. Ett projekt där många aktörer samarbetar med innovation som verktyg för att utveckla vården och stärka individen som ska navigera i den.

Är du nyfiken att veta mer om AbbVie i Sverige och våra partnerskap – läs mer här: www.abbvie.se

Kontakt: elisabet.roslund@abbvie.com