Cambio Healthcare Systems

Vi är ett innovativt ehälsoföretag som är marknadsledande i Norden i att tillhandahålla heltäckande lösningar för hälso- och sjukvården och omsorgen. För oss är användarvänlighet, pålitlighet och effektivitet viktigt, lika väl som ett genuint patient- och anhörigperspektiv också värderas högt.

VR doktorn är ett samarbete mellan patientorganisationer, vård, och läkemedelsindustri. Tillsammans vill vi demonstrera möjligheten att med nytänkande verktyg utveckla vården och stärka individerna som vården är till för.

Cambio har deltagit i projektet eftersom vår vision är att skapa ledande och innovativa lösningar som ökar patientsäkerheten, främjar ökad hälsa och förbättrar vård och omsorg. Vi gör detta genom att alltid ha patientens bästa i fokus och genom att utveckla effektiva lösningar åt personalen. Vi tror att innovationer inom ehälsa har en viktig roll att spela som möjliggörare och katalysator i förändringen av hälso- och sjukvården. Förebyggande vård, sammanhängande vårdkedjor, patientdelaktighet och datoriserade kliniska beslutsstöd är områden där modern informationsteknik har mycket att tillföra.

Framtidens vårdmöte kan vara mycket mer än bara träff med läkare, sjuksköterska eller psykolog i din mobiltelefon. Förhoppningsvis kan ny teknik framgent möjliggöra bättre informationsutbyte, medbestämmande, delaktighet i vårdplan och utformning av behandlingsstrategier – för både dig och dina anhöriga.

Följ med oss på resan in till framtidens vårdmöte – med stöd av ny teknik!

Kontakt: sara.lei@cambio.se