Ung med Psoriasis

”Jag känner mig som en nummerlapp”, en känsla många barn och unga som lever med psoriasis och psoriasisartrit upplever när de besöker sin vårdgivare. Psoriasis är en systemsjukdom som syns på utsidan och känns på insidan. Sjukdomen kan påverka både fysiskt och psykiskt samt ha en enormt stor påverkan på barns och ungas liv. Det är svårt att leva i ett samhälle där okunskapen kring sjukdomen är stor och där det är svårt att prata om den.

Psoriasis är inte bara en hudsjukdom, den påverkar hela individen. Därför anser vi inom Ung med Psoriasis att det är extra viktigt att vården erbjuder det optimala omhändertagandet och behandlar hela människan för att hen ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

VR doktorn är ett samverkansprojekt både för dig som lever med psoriasis och för vården. Vi hoppas att du som lever med sjukdomen får stöd och kraft att ställa större krav på vården så att läkarbesöket blir som du vill. Och vi hoppas att din vårdgivare både ser filmen och reflekterar över sitt eget agerande i mötet med dig som patient. Filmen visar på ett tydligt sätt de delar som många patienter anser vara viktigast i vårdmötet och förhoppningen är att göra skillnad för dig och alla andra som lever med psoriasis.

Så här spelar du upp filmerna:

Filmerna är gjorda i 360°-format vilket innebär att du antingen kan titta på dem som vilken film som helst eller med VR-glasögon. Vill du titta på dem i VR-glasögon med din mobil måste du ha YouTube appen installerad. Klicka på den lilla glasögonikonen i filmspelaren.

Tillsammans är vi starka!

Vi är många och tillsammans är vi starka och kan göra skillnad.

Kontakta oss här!

Epost: ungmedpsoriasis@psoung.se